NCPN Nieuws

20 juli 2016

Informatie chemtrails

leesverder


23 maart 2016

3 december 2015

Vragen bij Raadsvoorstel Aansluiting A9

leesverder  leesverder


7 oktober 2015

Brief Vergadering Gemeenteraad
Vetrek van Cor de Boer naar HEILOO 2000

leesverder


12 september 2015

OPEN BRIEF aan Heiloo 2000 en Cor de Boer

leesverder


27 Mei 2015

MEER NIEUWS OVER DE AFSLAG A9

leesverder


6 Mei 2015

MEER NIEUWS OVER DE AFSLAG A9

leesverder  leesverder


April 2015

Waarom de afslag A9 in Heiloo er NIET moet komen!

Van de 22600 inwoners behoort het grootste en groeiende deel niet (meer) tot de beroepsbevolking. Van de beroepsbevolking  reist een groot deel voor het werk niet naar de Randstad. Van degenen die wel naar de Randstad reizen,  pakt  het merendeel de trein. Goed voor het milieu; daarom wordt het gebruik van de trein al jaren gestimuleerd! Het college van Heiloo gaat hier dwars tegenin met haar charme offensief voor de extra aansluiting van de A9 bij Heiloo. Hoe vaak staat u in de file met de auto richting Randstad in de regio Heiloo?

Heiloo een levendig dorp? Niet als het aan het college ligt! Het college bezuinigt vanwege de kosten van de A9 juist op sport, cultuur en groen! In de structuurvisie 2030 staat dat mensen een groene omgeving wensen en het dorpse karakter van Heiloo willen behouden.

En die vraag naar woningen? Valt erg tegen, want inmiddels worden er veel minder dan de geplande 2400 woningen gebouwd in Zandzoom en Zuiderloo. En bovendien veel later dan gepland  vanwege het gebrek aan kopers!

En die werkgelegenheid? Ach, er staan nog zoveel panden te koop en te huur op bedrijventerreinen zoals de Oosterzij, de Oude Werf en de Boekelermeer. De bedrijven die er zich recent gevestigd hebben, komen uit Heiloo zelf of de regio. Dat is dus niets meer dan verplaatsen van werkgelegenheid. Zelfs Kaptein verhuist alleen,  met oude medewerkers en al, en levert geen extra werkgelegenheid op.

Dan nog die verkeersspreiding.  In een NIET openbaar verkeersrapport staat dat over de toch al overbelaste Stationsweg MET de aansluiting A9 per etmaal 9600 motorvoertuigen rijden. Ruim 2000 meer dan ZONDER afslag (7500)! Dát geeft files!  Ook over de Kanaalweg  en de Vennewatersweg gaan MET de aansluiting A9 meer motorvoertuigen dan ZONDER; op de Kanaalweg bijna 4000 meer per etmaal en op de Vennewatersweg ruim 1000! Ook op het Malevoort en de Zeeweg neemt het aantal toe met resp. 100 en 400. Alleen de Kerkelaan en de Kennemerstraatweg profiteren. En dan hebben we het nog niet over alle verkeersaanpassingen en wegafsluitingen zoals de afsluiting van de Kapellaan. Zodat het vrachtverkeer voor Holland Blumen, GP Groot, Van der Steen en de bussen voor de OLV Kapel via de Hoogeweg moeten. Die nu notabene net fietsstraat voor scholieren is geworden! Is dit om deze bedrijven daar het ondernemen onmogelijk te maken en naar de Boekelermeer te krijgen?

In het rapport staat zwart op wit dat de extra aansluiting van de A9 bij Heiloo leidt tot 1000 MEER verkeersbewegingen dwars  door Heiloo. En dus meer CO2 uitstoot!

Samenvattend kunnen we zeggen dat de aansluiting van Heiloo op de A9 dus GEEN verbetering betekent van de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van ons dorp.

NCPN

Willem Gomes

 


 

november 2014

MEER NIEUWS OVER DE AFSLAG A9
leesverder


oktober 2014

Het politieke spel, onderwerp: kunstgrasveld HSV
HSV < > GEMEENTE
leesverder


30 september 2014
- informatie over effect van straling
- NCPN bijdrage op de avond
- Onjuiste of geen berichtgeving

Informatieavond C2000 mast
leesverderleesverderleesverder


september 2014

De briefwisseling tussen de NCPN en de Gemeente.
Kosten NIET aanleggen afslag A9
leesverder


september 2014

De briefwisseling tussen Gemeente en Provincie.
Planvoorbereiding aansluiting A9
leesverder

 

Antwoord van de Provincie.
Heiloo Haalt Bakzeil bij Provincie

leesverder


september 2014

Zeg NEE tegen de extra afslag A9 bij Heiloo!

leesverder

 


september 2014

NCPN petitie voor referendum

Woensdag 10 september 2014 De lokale politieke partij zoekt steun om in onze gemeente tot een volksraadpleging te komen. 

Een referendum is een volksraadpleging waarbij inwoners zich kunnen uitspreken over een bepaalde kwestie. Landelijk en in de meeste gemeenten kan er op verzoek van inwoners, mits voldoende in aantal, een referendum worden gehouden.

“In Heiloo kan dat tot op heden niet. Reden: Heiloo beschikt niet over de vereiste Referendum Verordening die de gang van zaken rond een gemeentelijk referendum regelt”, weten de mensen van NCPN Heiloo.

Pogingen
Volgens de partij zijn alleen dit jaar al drie pogingen gedaan om een verordening in te stellen. Deze stuitten telkens op tegenstemmen van de coalitiepartijen in de gemeenteraad. “Zo onthouden de coalitiepartijen de inwoners van Heiloo stelselmatig de mogelijkheid om hun stem te laten horen over belangrijke zaken die hen sociaal, financieel of op andere wijze hard raken.”

Men wil graag dat inwoners zich kunnen uitspreken over extra taken, lasten en bezuinigingen. Nog dit jaar wil men een referendum houden. Daartoe is een petitie opgesteld waarin de gemeenteraad wordt gevraagd de verordening mogelijk te maken. Voor wie graag een referendum wil, de petitie ondertekenen kan hier


mei 2014

Brievenwisseling NCPN > Gemeente Heiloo
Onderwerp: HVC, Structuurvisie en Kavels Kaptein


maart 2014

Oproep aan de inwoners van Heiloo

U heeft allen via de pers kunnen vernemen dat de gemeente Heiloo moet bezuinigen vanwege “minder bijdragen uit het gemeentefonds” en “tegenvallende grondexploitaties in Heiloo”. Hoezo, minder bijdragen uit het gemeentefonds. Deze is gestegen van € 16 miljoen euro in 2013 naar € 16,4 miljoen in 2014. Pas na 2014 treedt een daling in naar € 16 miljoen euro.

Wanbeleid op grondexploitaties
Dus deze bezuinigingen zijn puur te wijten aan het wanbeleid op grondexploitaties, zoals dit door diverse colleges is gevoerd. Colleges bestaande uit Heiloo 2000 (voor een beter Heiloo!), PvdA (voor een sociaal Heiloo!), CDA (samen delen, samen doen!) en VVD (Heiloo, een toekomstbestendig dorp!)

Niet alleen heeft het College de bekendmaking van de kosten van dit wanbeleid over de gemeenteraadsverkiezing heen getild, ook eist het college van gemeenteraad- en commissieleden dat zij deze kosten GEHEIM houden!

De NCPN, de enige partij die tegen dit beleid heeft gestemd, vindt dat u als kiezer recht heeft op de juiste cijfers. Bij deze! De totale verliezen op grondexploitaties van Heiloo bedragen € 11.2 miljoen. Daarnaast is voor € 5,5 miljoen geïnvesteerd in Zandzoom. Opbrengsten hiervan tot nu toe € 0!
Alles bijeen is dus € 16,7 miljoen euro de grond in geboord!

Nu betalen we € 1,6 miljoen euro rente per jaar uitgaande van een rekenrente van 3,2%. Wat als de rente boven de 3,2% stijgt? Wat als de Afslag van de A9 (€ 14 miljoen) duurder uitvalt? Wat als er meer infrastructurele aanpassingen nodig zijn (spoortunnel € 10 miljoen)?  Wat als Heiloo hiervoor aangewezen is op een voorfinanciering die nog meer rente kost én afgelost moet worden? Nog meer ontslagen! Nog meer bezuinigingen! De sporthal, het zwembad, het Beestenboetje, de bibliotheek, de muziek-en dansschool, de openbare ruimte, het gemeentegroen, monumenten, etc. betalen het gelag!

Bedankt hoor, College en gemeenteraad!

Geheimhouding, bezuinigingen, ontslagen, wij zijn als burgers niet op ons achterhoofd gevallen. Waarom deze maatregelen niet voor de verkiezingen bekend gemaakt?

Wij wensen de 12 ontslagen medewerkers en hun gezinnen heel veel sterkte bij het vinden van een nieuwe baan in deze barre tijden op de arbeidsmarkt!

En wilt u reageren, heeft u problemen met de gemeente of wilt u blijk geven van uw verontwaardiging en ongenoegen over deze gang van zaken, mail ons via ncpnheiloo@gmail.com

Wij gaan er mee aan de slag!

Willem Gomes, Cor de Boer, Jan de Boer, Hans Bolten.Hiernaast de ingezonden brief

klik op brief voor vergroting >

REACTIE VAN DE NCPN
OP INGEZONDEN BRIEF

Beste mevrouw Wuijster

Wat een ongenuanceerd verhaal in de Uitkijkpost van deze week. Mensen bang maken met achterhaalde meningen/feiten uit de periode van de Koude Oorlog. Ook van onze bondgenoten, Amerikanen etc, kunnen we dit soort verhalen vertellen . (Korea,Vietnam,Irak,Afghanistan etc). Bovendien speelt u erg op de man. Bij voetbal verdient zoiets de rode kaart. Waarschijnlijk bent u bang dat uw partij (VVD) het gaat afleggen tegen de NCPN. Misschien wel of misschien ook niet, maar mensen bang maken, personen beschadigen, is niet van deze tijd.

Burgers zijn verstandig genoeg om verder te kijken dan hun (VVD)neus lang is.

Toen ik uw ingezonden stuk las dacht ik meteen:

‘Een kat in het nauw maakt rare sprongen’

Hans Bolten
No.4 op lijst NCPN


Hieronder een link naar www.vrijspreker.nl.
Onderwerp: De Nieuwe Communistische Partij Nederland:
http://www.vrijspreker.nl/wp/2014/02/nieuwe-communistische-partij-nederland-ncpnPersbericht uit het Trouw

Persbericht NCPN in het NHD