NCPN 12 maart 2014

Waar staat de NCPN Heiloo voor?

Wij staan voor een sociaal
en financieel gezond Heiloo!

Referendum

De NCPN wil dat iedere inwoner van Heiloo via een referendum zijn/haar mening kan geven over zaken van groot belang, zoals de extra afslag van de A9. In de gemeenteraadsvergadering van 3 maart jl. heeft de NCPN een motie ingediend om referenda in Heiloo mogelijk te maken. Alle andere partijen hebben deze motie verworpen. Omdat ze tegen referenda zijn of omdat ze geen referendum over de extra afslag van de A9 bij Heiloo willen.

Extra afslag A9

De NCPN is tegen een extra afslag van de A9 bij de Lage Laan of elders in Heiloo. Omdat alle recente onderzoeken aangeven dat deze afslag niet noodzakelijk is voor Heiloo en voor de bedrijven in de Boekelermeer. Maar ook omdat de infrastructuur van Heiloo, de Egmonden en Bergen de extra verkeersstromen niet kan verwerken. En vooral omdat Heiloo domweg het geld niet heeft. De extra afslag van de A9 kost veel meer dan 8,5 miljoen euro. Want er komen groenvoorzieningen bij voor 5,25 miljoen euro, een spoortunnel van 10 miljoen euro plus kosten voor het herinrichten van de Lage Laan, Kanaalweg, Oosterzijweg, Vennewatersweg etc. Risico’s niet meegerekend zijn de kosten voor Heiloo ruim 20 miljoen. De NCPN heeft daarom via een artikel 39 brief aan het college gevraagd wat de kosten zijn van het NIET aanleggen van de extra afslag van de A9. Deze vraag heeft het college tot nu toe niet beantwoord. Alle andere partijen omzeilen angstvallig het stellen van deze vraag en laten Heiloo steeds verder de nek in de strop steken.

Wist u dat de gemeente Heiloo haar buurgemeente Alkmaar dwingt om mee te betalen aan de afslag van de A9 bij Heiloo door niet mee te werken aan de door Alkmaar gewenste 2e ontsluiting van de Boekelermeer via een doorsteek vanuit de Boekelermeer Noord/Alkmaar naar de Kanaalweg/Heiloo? Nu is de afspraak dat die doorsteek er pas komt, als de afslag er komt. Was deze doorsteek al gerealiseerd, dan had Alkmaar geen enkele behoefte, en dus geen reden, gehad om mee te betalen aan een extra afslag van de A9 bij Heiloo! Is daarom van de bestaande doorsteek, de Boekelermeerweg, een fietspad gemaakt?

UMTS/GSM/C2000 Masten

De NCPN is tegen het plaatsen van UMTS/GSM/C2000 masten bij woningen, bedrijven en sportaccommodaties omdat wetenschappelijk bewezen is dat de straling van deze masten risico voor de gezondheid oplevert. Mede met steun van de NCPN is voorkomen dat er in Ypestein een C2000 mast is geplaatst. De NCPN zet zich onverminderd in tegen de plaatsing van deze mast bij Westerweg 360.

Groenvoorziening

De NCPN is tegen het rooien van bomen en struiken en vervangen door gras. Gras biedt geen voedsel, beschutting en nestelmogelijkheden aan vogels en insecten. De NCPN heeft zich als enige partij daadwerkelijk ingezet voor onder meer het stukje spontane natuur in de Boekelermeer, het inzetten van tijdelijke natuur en begrazing door schaapskuddes in plaats van maaien. Helaas blijft het bij andere partijen alleen bij woorden. Ook de ondertekening van de Motie Bijvriendelijk Handelen weerhoudt andere partijen er niet van om zelfs de schaarse ecologische zones in de Boekelermeer op te offeren aan een windmolen.

Financiën

De NCPN heeft in de gemeenteraadsvergadering van 3 februari jl. bij motie verzocht om een onderzoek naar de gemeentelijke financiën en de grote projecten (met name de afslag A9) door een onafhankelijke, externe accountant. Ook deze motie is door alle andere partijen verworpen. Echter, met de hete adem van 3 actiegroepen in de nek, hebben deze partijen op 3 maart jl. in een gezamenlijke motie alsnog verzocht om een financieel onderzoek naar de onderbouwing en de risicio’s van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal inclusief de afslag A9. Desondanks hebben zij al wel allemaal hun akkoord gegeven aan deze overeenkomst en dus deze extra afslag. De NCPN heeft als enige partij tegen de Overeenkomst Nieuwe Strandwal inclusief de extra afslag van de A9 gestemd.

Als het gemeentebestuur per se onder curatele wil worden gesteld door de provincie, moet ze vooral doorgaan met een extra afslag van de A9 waar geen geld voor is, ondanks alle bezuinigingen ten koste van voorzieningen als de bibliotheek, het zwembad, de muziek- en dansschool, de Beun, het Trefpunt, de jeugd- en ouderenzorg, het groen in de gemeente en ..U!

Het is maar dat U het weet!